در سفر... مثل باد

سفر .... مرا از تو، به هیچ‌کجا نمی‌بَرَد
» ۱۳٩٦/۱/٤ :: از دهکده فیل ها تا باغ گیاهشناسی،
» ۱۳٩٥/۱٢/٥ :: دامبولا و معبد غار
» ۱۳٩٥/۱۱/۱٧ :: سریلانکا
» ۱۳٩٥/٧/٩ :: به سوی پتروگراد
» ۱۳٩٥/٦/۸ :: مرغ عشق
» ۱۳٩٥/٥/۱۱ :: مونالیزا
» ۱۳٩٥/٤/٥ :: سفر سوم به هند
» ۱۳٩٥/۳/٦ :: جواب چند سوال
» ۱۳٩٥/٢/۱٠ :: ونیز، رجینا دل ادریاتیکو
» ۱۳٩٥/۱/٢٦ :: خداحافظ رم، سلام ونیز
» ۱۳٩٤/۱٢/۱ :: رم، واتیکان
» ۱۳٩٤/٩/۳٠ :: پرواز به رم
» ۱۳٩٤/٩/٢٧ :: ماجراهای اروپا
» ۱۳٩٤/٩/۱٦ :: قطار
» ۱۳٩٤/٦/٢٧ :: روسیه 6، مسکو، موزه فضا
» ۱۳٩٤/٦/٢٠ :: مترو مسکو
» ۱۳٩٤/٦/٧ :: روسیه 5، مسکو، کرملین
» ۱۳٩٤/٥/٢٩ :: روسیه4، مسکو، داستانهای باورنکردنی
» ۱۳٩٤/٥/۱٢ :: روسیه 3، مسکو، میدان سرخ
» ۱۳٩٤/٥/۱٢ :: روسیه 2، پرواز به مسکو
» ۱۳٩٤/٥/۱٢ :: مقدمات سفر به روسیه
» ۱۳٩٤/۳/۱٩ :: ویتنام بخش اول
» ۱۳٩٤/٢/۳٠ :: ویتنام
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٠ :: گورونگورو، اعجاب انگیز
» ۱۳٩۳/۱٠/٢٢ :: ...
» ۱۳٩۳/۱٠/٤ :: دل نوشته 3
» ۱۳٩۳/۱٠/٢ :: سرنگتی، زندگی مسالمت آمیز با شیرها
» ۱۳٩۳/٩/٢٦ :: تمامِ دل، تمام شد... تمامِ سفر، نیمه‌تمام...
» ۱۳٩۳/٩/٢٦ :: داستان
» ۱۳٩۳/٩/٢٤ :: دیدار با ماسایی ها
» ۱۳٩۳/۸/٢ :: گذر از کنیا، سافاری در تارانگیره
» ۱۳٩۳/٧/۱٩ :: اوگاندا، آبشارهای سیپی
» ۱۳٩۳/٧/۱٩ :: اوگاندا، جینجا
» ۱۳٩۳/٧/۱٩ :: اوگاندا، انتبه و کامپالا
» ۱۳٩۳/٧/۱٢ :: تانزانیا، زنگبار
» ۱۳٩۳/٧/٩ :: تانزانیا، دارالسلام
» ۱۳٩۳/٧/٥ :: کیپ تون، پیاده روی
» ۱۳٩۳/٧/٥ :: کیپ تون، جزیره رابن و کوه تیبل
» ۱۳٩۳/٦/۳۱ :: کیپ تون، ملاقات با آبهای سرد
» ۱۳٩۳/٦/٢۸ :: دوربان
» ۱۳٩۳/٦/٢٤ :: آفریقای جنوبی
» ۱۳٩۳/٦/٢۳ :: دوحه
» ۱۳٩۳/٦/٢٠ :: سفر به آفریقا
» ۱۳٩۳/٤/٢۸ :: نرم افزارهای سفر
» ۱۳٩۳/٤/٢۸ :: زنگ تفریح
» ۱۳٩۳/٤/۱٢ :: آفریقا؟
» ۱۳٩۳/٤/٧ :: در سفرم ...
» ۱۳٩۳/۳/۱٦ :: گذر از دریای مرمر
» ۱۳٩۳/۳/۱ :: استانبول، بخش دوم
» ۱۳٩۳/٢/۳۱ :: ترکیه، بخش اول استانبول
» ۱۳٩۳/۱/۳٠ :: دل نوشته
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٦ :: خاجوراهو قسمت دوم
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٤ :: خاجوراهو، پایتخت کاماسوترا
» ۱۳٩٢/۱٢/٢۱ :: واراناسی و سرنت
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٠ :: بنارس، دروازه سرزمین مردگان
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٥ :: دهلی، نوعی دیگر
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٢ :: سلام دوباره دهلی
» ۱۳٩٢/۱٠/۳٠ :: هیچ
» ۱۳٩٢/٩/٥ :: دوباره هند
» ۱۳٩٢/۱/۳۱ :: هند، آگرا و بازگشت به دهلی
» ۱۳٩٢/۱/۱٢ :: هند، راجستان، پوشکر
» ۱۳٩٢/۱/۱٠ :: هند، شهر صورتی، جیپور
» ۱۳٩٢/۱/٤ :: هند، آمریتسار
» ۱۳٩٢/۱/۱ :: هند مکلودگنج و دارامسالا
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٩ :: هند هاریدوار و ریشیکش
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٧ :: هند روز سوم در دهلی
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٥ :: هند روز دوم در دهلی
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٥ :: هند روز اول دهلی
» ۱۳٩۱/۱٢/٩ :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٧ :: سفر جدید
» ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: چیتوان
» ۱۳٩۱/۳/۱٦ :: پوخارا
» ۱۳٩۱/۳/۱٠ :: سلام کاتماندو
» ۱۳٩۱/٢/۱٢ :: باکو، و بازگشت به ایران
» ۱۳٩۱/٢/٩ :: سفر دریایی از آکتائو به باکو
» ۱۳٩۱/٢/٦ :: 75 ساعت در قطار و آکتائو
» ۱۳٩۱/٢/٦ :: تنها شب آستانه
» ۱۳٩۱/٢/٤ :: یک پست سرپایی
» ۱۳٩۱/٢/۳ :: یک هفته سخت
» ۱۳٩۱/۱/٢٧ :: ورود به قزاقستان، آلماتی
» ۱۳٩۱/۱/٢٤ :: آخرین روز در بیشکک
» ۱۳٩۱/۱/٢۳ :: ساحل جنوبی ایسی کول
» ۱۳٩۱/۱/٢٢ :: عکسهای راه ایسی کول
» ۱۳٩۱/۱/٢۱ :: هزینه ها و عکس های قرقیز و تاجیک
» ۱۳٩۱/۱/٢۱ :: بیشکک تا ایسی کول
» ۱۳٩۱/۱/۱٩ :: اوش و بیشکک
» ۱۳٩۱/۱/۱٦ :: اوش
» ۱۳٩۱/۱/۱٦ :: عکسهای دوشنبه
» ۱۳٩۱/۱/۱٥ :: خوجند 2
» ۱۳٩۱/۱/۱٠ :: روز دوم در دوشنیه
» ۱۳٩۱/۱/٧ :: یکشنبه در دوشنبه
» ۱۳٩۱/۱/٦ :: ۱۳٩۱/۱/٦
» ۱۳٩۱/۱/٥ :: ۱۳٩۱/۱/٥
» ۱۳٩۱/۱/٥ :: ۱۳٩۱/۱/٥
» ۱۳٩۱/۱/٥ :: ۱۳٩۱/۱/٥
» ۱۳٩۱/۱/٥ :: ۱۳٩۱/۱/٥
» ۱۳٩۱/۱/٥ :: ۱۳٩۱/۱/٥
» ۱۳٩۱/۱/٥ :: ۱۳٩۱/۱/٥
» ۱۳٩۱/۱/٥ :: کابل و بامیان
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۸ :: در راه کابل. برخورد نزدیک از نوع طالبان!
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۸ :: روز سوم هرات ارگ
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۸ :: روز دوم هرات. مسجد جامع و بازار
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۸ :: روز دوم هرات. خواجه عبد الله
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٧ :: هرات
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۳ :: حرکت...
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ :: ویزاها و وسایل همراه
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۸ :: سلام