عکسهای دوشنبه

سلام

تعدادی از عکسهای دوشنبه

مجسمه اسماعیل سامانی. ناجی تاجیکستان که در همه شهرهای تاجیکستان و روی پولهاشون و ... دیده میشه.

کودکان تاجیک

 

این بنا یجورایی انگار نماد ملی تاجیکستانه و بالاش هم همون نمادیه که تو دست اسماعیل سامانی بود

مجسمه رودکی که تاجیکها مال خودشون میدونندش مثل ابوعلی سینا و دیگر دانشمندان فارسی زبان!!

مجسمه غول پیکر بودای خوابیده در موزه ملی تاجیکستان در دوشنبه

کفش سنتی تاحیکستان که 70% زنها پاشون میکنند

بازار دوشنبه

یک تانک روسی که نماد جنگ جهانی و در دوشنبه در میدانی نگهداری میشه

خیابان لنین در دوشنبه

مسجد جامع دوشنیه

اسماعیل سامانی

 

/ 0 نظر / 67 بازدید